Elock-1200×2

350.00

Deuren dicht bij brand

Om de deuren dicht te krijgen, zoals in de nachtsituatie, hoeft alleen de elektriciteit van de openhoudmagneten uitgeschakeld te worden. Hierdoor valt het magnetisch veld weg en slaat de deur weer dicht. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij een brandalarm. Bij een brandmelding valt automatisch de elektriciteitsvoorziening van de deurhoud magneten uit. Om de deuren vervolgens mechanisch dicht te laten slaan is wel een deurdranger nodig.

Een kleefmagneet om deuren dicht te houden

Kleefmagneten die worden gebruikt om deuren en poorten dicht te houden werken hetzelfde als openhoudmagneten. Het verschil is alleen dat de spoel van de elektromagneet nu niet op de muur, maar op het kozijn wordt gemonteerd.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij nooddeuren. Een nooddeur mag in een normale situatie niet als in- of uitgang worden gebruikt. De kleefmagneet zorgt ervoor dat deze deur dan dicht blijft en niet handmatig geopend kan worden. En bij nood wordt deze aangestuurd door het brand alarm om open te blijven.
Het vergrendelen van deuren met behulp van elektromagneten kan ook nodig zijn om een gebouw goed te kunnen beveiligen.

Deuren open bij brand

Soms moet een deur bij een brand niet dicht, maar juist open. Zoals deuren op vluchtroutes en van nooduitgangen. De brandmeldinstallatie zorgt er bij een brandmelding voor dat kleefmagneten die vlucht- en nooddeuren dicht houden geen stroom meer krijgen, zodat ze gewoon open kunnen.